Harjula

Toiminta-ajatus ja arvot

Työmme päämäärä on syrjäytymisen ehkäiseminen, koulunkäynnin turvaaminen, ikätasoinen kasvatus ja hoito.  Lapsia tuetaan moraalin kehityksessä niin, että he kykenisivät ottamaan vastuuta teoistaan ja arvioimaan syy- ja seuraus suhteita. Lapsia tuetaan siinä, että he oppisivat tekemään rakentavia päätöksiä omassa arjessaan ja tulevaisuutensa suhteen sekä osallistumaan omaan kasvatukseensa ja hoitoonsa ikänsä ja kehitystasonsa puitteissa.

Henkilökunnassa on  nais-, ja  miestyöntekijöitä yhteensä 14. Yrittäjistä Esa ja Markku toimivat ohjaajina ja Päivi toimitusjohtajana. Johtajana toimii Maria Laine. Ohjaajat ovat sosiaali-, terveys- ja nuorisotyön ammattilaisia.  Henkilökunta osallistuu aktiivisesti lisä- ja täydennyskoulutuksiin kuten psykiatrinen lastensuojelu ja perhetyö 2016- 2017 ja vuonna 2019 henkilökunta osallistuu SEAMKin koordinoimaan simulaatiovalmennukseen, joka on ESR-hanke. Toimintamme eräänä vahvuutena on pitkäaikaiset ja sitoutuneet työntekijät.

Työotteemme on perhekeskeinen. Vanhemmat vierailevat lastensa luona ja osallistuvat lastensa arkeen sovitusti. Tuemme tapaamisten onnistumisia ja tarjoamme yöpymismahdollisuuksia. Järjestämme erilaisia yhteisiä tapahtumia mm. joulujuhlia, perhepäiviä sekä omaohjaajan ja perheen yhteisiä retkiä.

Työotteemme on myös toiminnallinen, liikunta ja luonto painotteinen.  Harjulassa on mm. liikuntasali, jalkapallokenttä ja lähiluonto jokineen, jossa oma laituri/vene kalastusharrastusta varten. Liikumme usein metsässä ja kotipesänä toimii Harjulan  Selkälaavu tai pihapiirin kota.