Omaohjaajatyö

Omaohjaajatyöskentely perustuu Harjulan toiminta-ajatukseen ja arvoihin. Lapsen saapuessa Harjulaan hänelle nimetään kaksi omaohjaajaa.

Omaohjaajatyöskentely nuoren kanssa on asiakaslähtöistä ja suunnitelmallista. Käytössä on menetelmällinen työskentelytapa, jota toteutetaan yhteisillä omaohjaajapäivillä/tunneilla/hetkillä.

Omaohjaajahetkissä hyödynnämme mm. lähiluontoa ja menetelmänä tällä kertaa vahvuuskortit.

Koko henkilökunta on suorittanut 5 opintopisteen omaohjaajakoulutuksen ajalla 24.5-2.12.2022.
Koulutuksen sisällöstä voi kysyä Harjulasta.
Kouluttajana toimi työnohjaaja Mira Jääskeläinen, SOSPED,STOry (www.miraclemembers.fi)