Koulunkäynti

Lasten koulunkäyntiä tuetaan Harjulasta vahvasti ja koulujen kanssa on tiivis yhteistyö. Yksi vaihtoehto lasten koulunkäynnin järjestämiseksi on järjestetty Kauhajoen Kaupungin toimesta Harjulan pihapiirissä olevassa koulurakennuksessa. Koulu toimii vaativan erityisen tuen periaatteiden mukaan ja opettajan lisäksi luokassa on lisäresurssina kouluohjaajia perustuen oppilaiden tarpeisiin. Koulu käyttää luonto ja eläinavusteisia oppimisen menetelmiä, joiden tarkoituksena on tukea lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä ja siten edistää oppimista.

Harjulasta lapset käyvät koulua myös alueen muissa kouluissa, lapsen tarpeiden mukaisissa opetusryhmissä. Muissa yksiköissä koulua käyvät lapset ja nuoret saavat koulukuljetuksen sivistystoimen järjestämänä. Linja-autopysäkki on Harjulan tienpäässä.