Koulunkäynti

Lasten koulunkäyntiä tuetaan Harjulasta vahvasti ja koulujen kanssa on tiivis yhteistyö. 

Harjulasta lapset käyvät koulua lähialueen kouluissa, lapsen tarpeiden mukaisissa opetusryhmissä. Koulua käyvät lapset ja nuoret saavat koulukuljetuksen sivistystoimen järjestämänä. Linja-autopysäkki on Harjulan tienpäässä.